151005_jeugd.jpg

Preventie op school

De jeugddienst en jeugdhuis De Redekiel bieden doorheen het schooljaar uiteenlopende preventie-activiteiten aan voor verschillende leeftijden.

Lager onderwijs

Voor de leerlingen van het 6e leerjaar organiseren we jaarlijks een fuif in jeugdhuis De Redekiel. Zo kunnen ze op een rook- en alcoholvrije manier kennismaken met fuiven.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs doen we inspanningen om jongeren bewust te maken van de gevaren van drugs, alcohol en tabak.

  • 1e graad: Via het programma Unplugged zorgen we ervoor dat het aantal leerlingen dat met tabak, alcohol en cannabis experimenteert met zo'n 25% daalt. Daarnaast is zijn er nog preventieve activiteiten voor op school, zoals bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die komt spreken.
  • 4e jaar: Voor deze leerlingen organiseren de Jeugddienst en De Redekiel een educatieve toneelvoorstelling.
  • 6e jaar: Jaarlijks komen getuigen van verkeersslachtoffers hun verhaal doen aan de jongeren die net de leeftijd bereiken om hun rijbewijs te halen.

Contact