151005_jeugd.jpg

Lokaal Preventie Overleg

Het Lokaal Preventie Overleg is een netwerk van lokale betrokkenen die op basis van hun professionele of recreatieve bezigheden regelmatig in aanraking komen, of kunnen komen, met drugs of druggebruik. In 2014 werd een "engagementsverklaring Preventie Maldegem" ondertekend door het gemeentebestuur, de schooldirecties, jeugdhuis De Redekiel, politie en Rotary Club Maldegem, waarbij iedereen zich ertoe verbindt om samen rond preventie te werken.

Het Lokaal Preventie Overleg komt jaarlijks een tweetal keer samen: een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Het overleg vindt plaats in het Gemeentehuis.

Contact