Projectsubsidies

Voor de ondersteuning van culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven kan je een beroep doen op projectsubsidies. Hiermee wil het gemeentebestuur:

  • Deze initiatieven de nodige realisatiekansen bieden.
  • Samenwerkingsinitiatieven stimuleren.
  • Blinde vlekken in het cultuurlandschap weg te werken.
  • Bijzondere doelgroepen aantrekken.
  • Publieksparticipatie stimuleren.
  • Het gemeenschapscentrum opwaarderen.

Daarbij gaat er bijzondere aandacht naar de lokale verankering en de betrokkenheid van de buurtbewoners.

 

In het reglement, dat u hieronder terugvindt onder 'Documenten', kan u nalezen welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Bij vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij de medewerkers van de cultuurdienst.

Contact