Geef je mening over de bestemming van de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal

6
mrt
2019

De Vlaamse overheid organiseert van dinsdag 12 maart tot en met vrijdag 10 mei een publieke raadpleging over de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Reservatiestrook Schipdonkkanaal. Iedereen kan gedurende die periode suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen. Alle documenten liggen ter inzage bij de Dienst Omgeving, Bloemestraat 45 in Maldegem en bij andere betrokken gemeenten Eeklo, Sint-Laureins, Lievegem en Deinze. Op www.omgevingvlaanderen.be/grup kan je alle informatie vinden en je inspraakreactie indienen. Je kan je inspraakreactie ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis of bij de Dienst Omgeving of aangetekend versturen naar het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Infomarkt

Je kan de plannen ook bekijken en meer info verkrijgen van de Vlaamse Overheid tijdens de infomarkten op:

  • donderdag 21 maart, doorlopend van 15.00 tot 20.00 uur in CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10 in Eeklo
  • donderdag 28 maart, doorlopend van 15.00 tot 20.00 uur in GC ’ t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 154/C in Lievegem

 

De bestemming van de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal verschilt in West- en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen is het agrarisch gebied; in Oost-Vlaanderen, meer bepaald op grondgebied van de gemeenten Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Lievegem en Deinze, is het vooral groengebied. In groengebied zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of functiewijziging beperkter. Met het  GRUP  wil de Vlaamse overheid de ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken. Zoals het nu voorgesteld wordt, zal dit voor sommige eigenaars meer mogelijkheden bieden en meer zekerheid geven op vlak van verbouwen, herbouwen of functiewijziging. Ook wordt de reservatiestrook versmald.

Standpunt gemeentebestuur Maldegem

In het Maldegemse deel van de reservatiestrook zijn tientallen bewoners, eigenaars en pachters van gronden betrokken partij. 

Het gemeentebestuur Maldegem zal tijdens de publieke raadpleging ook haar standpunt indienen. De voorgestelde maatregelen gaan voor de gemeente niet ver genoeg .

Hoewel de afschaffing van de reservatiestrook in dit GRUP niet aan bod komt, zal het bestuur duidelijk maken dat het voorstander blijft van een volledige afschaffing van de reservatiestrook.

Daarnaast wenst het bestuur dat de huidige bestemming groengebied wordt aangepast naar de bestemming van de aangrenzende percelen. Dit kan bijvoorbeeld (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied zijn, woongebied of woongebied met landelijk karakter.

In de omgeving van  Raverschoot, Oosteindeken, Prins-Boudewijnlaan voorziet het gewestplan nog steeds een rechttrekking van het Schipdonkkanaal. De gemeente wenst dat de huidige bedding behouden blijft. 

Contact