Rato vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen)

RATO vzw helpt aangesloten gemeenten met de bestrijding van: 

  • ratten 
  • invasieve plantaardige exoten (zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem)
  • kippen, katten en duiven
  • ganzen
  • inheemse overlastsoorten (zoals duiven, eenden, kraaiachtigen, vossen en steenmarters)

De inwoners van de aangesloten gemeenten krijgen persoonlijk advies en hulp bij de bestrijding van de overlast door bovenvermelde dieren.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Rudi De Smet

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Henk Deprest

Adres

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Contact