Rechtsgevolgen bouwkundig erfgoed

De Inventaris Bouwkundig Erfgoed is een overzicht van gebouwen met erfgoedwaarde in iedere gemeente. Deze inventaris wordt jaarlijks aangepast door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Is jouw gebouw opgenomen in de inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting.

Energieprestatie

Het is mogelijk om een afwijking aan te vragen van bepaalde normen rond energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

Functiewijziging

Zonevreemde gebouwen kunnen makkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet agrarisch is.

Sloop

Wie een gebouw wil afbreken, heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig van de gemeente. Voor gebouwen uit de inventaris moet bij de aanvraag van de sloopvergunning bijkomend fotomateriaal ingediend worden dat de huidige staat van het pand aantoont.

De gemeente kan de sloopvergunning enkel uitreiken nadat ze advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw. Dit advies voor sloop vraagt ze aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, aan de eigen bevoegde dienst of aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst waarvan de gemeente deel uitmaakt. Het advies is niet bindend.

Sociale huisvesting

Sociale huisvesting door renovatie wordt gestimuleerd. Voor gebouwen in de inventaris geldt de 80%-regel niet en mag de renovatiekost dus hoger zijn.

80%-regel: In de sociale woningbouw mogen de kosten voor renovatie maximaal 80% van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang bedragen. Als de renovatiekosten hoger zijn, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Contact