Bewijs van samenstelling gezin

Het bewijs van samenstelling gezin kan je hier digitaal aanvragen zonder tussenkomst van de Dienst Bevolking 24h/24h.

1. Via het gemeenteplatform

Bestel product

Nadeel: Dit document is énkel rechtsgeldig in digitale vorm.

Voordeel: Meerdere mogelijkheden om in te loggen (EiD-viewer, Itsme-app,...)

2. Via "mijn dossier" (via EiD-viewer)

Bestel product

Voordeel: Dit document komt rechtstreeks uit het rijksregister en is rechtsgelding in digitale én geprinte vorm.

Nadeel: Je moet steeds beschikken over de laatste versie van EID-viewer

3. Je kan ook steeds persoonlijk langskomen bij de Dienst Bevolking om een bewijs van samenstelling gezin aan te vragen.

Contact