Reservatie CC Den Hoogen Pad

Online een zaal reserveren doe je hier! 

 

Voor wie

Mogelijke activiteiten

CC Den Hoogen Pad kan gehuurd worden voor de organisatie van tal van gemeenschapsvormende, socio-culturele activiteiten. Dit zijn initiatieven met of zonder drankverkoop waarbij al dan niet inkomgeld gevraagd wordt, maar waarbij winst maken niet het hoofddoel is. Het inhoudelijke (socio-culturele) aspect primeert of de activiteit is inherent aan de werking van de organisator. Er is geen persoonlijk gewin voor de leden of andere personen aan verbonden.

Voorbeelden: voorstellingen van de toneelvereniging, muziekopvoeringen van koren en muziekgezelschappen, een kaartnamiddag van een seniorenvereniging, een hobbynamiddag van ziekenzorg, wandeling van een wandelclub, een eetfestijn ten voordele van de vereniging, enz.

De cafetaria en de vergaderzaal van CC Den Hoogen Pad kunnen ook gehuurd worden voor privéaangelegenheden: bv. communie-, verjaardags- of doopfeesten, herdenkings- en rouwplechtigheden, … . Opgelet: privéaangelegenheden mogen niet commercieel zijn en kunnen enkel worden aangevraagd door privépersonen woonachtig in Maldegem.

 

Categorieën

Huurders worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie 0 (gratis gebruik):
  • gemeentelijke diensten

 • Categorie 0bis (gratis gebruik):
  • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
  • OCMW Maldegem
  • Politie Maldegem
  • Zorgbedrijf Meetjesland
  • Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland
  • Maldegemse adviesraden en beheersorganen
  • Maldegemse dorpsraden
  • per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités

 • Categorie 1:
  • door gemeentebestuur Maldegem erkende Maldegemse verenigingen
  • scholen uit Maldegem
  • kerkbesturen uit Maldegem

 • Categorie 2:
  • niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
  • verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem deel van uitmaakt

 • Categorie 3:
  • verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem

 • Categorie 4:
  • instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem

 • Categorie 5:
  • instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem 

 Prijs 2024

 

 Polyvalente Zaal

CAT. 1

  

CAT. 2

 

  

CAT. 3

 

 

CAT. 4

 

 

CAT. 5

 

                    1. Beperkte techniek  62 € 185 €     247 €   741 €   926 €  
                    2. Volledige techniek  247 € 371 €   494 €   1.482 €   1.853 €  
                    3. Repetitie / opbouw / afbouw 

25 €

37 €  

49 €   148 €   185 €  

 

 Vergaderzaal

CAT. 1

 

CAT. 2    

 

CAT. 3

 

CAT. 4

 

CAT. 5

Activiteiten / opbouw / afbouw / privéaangelegenheden

6 € 18,50 €   25 €   99 €    124 € 

 

 Cafetaria

CAT. 1

 CAT. 2    

 CAT. 3

 CAT. 4

 CAT. 5

Activiteiten / opbouw / afbouw / privéaangelegenheden

25 € 74 €    99 €   296 €   371 € 

 

Praktisch

Wat

CC Den Hoogen Pad is het grootste gebouw dat behoort tot het gemeenschapscentrum. Het is ook de enige zaal in Maldegem met theaterinfrastructuur.

De zaal is onderverdeeld in drie verschillende ruimtes, die je afzonderlijk of samen kan huren:

 • Polyvalente zaal met bijhorende keuken, berging en kleedkamers (toegankelijk via inkomhal en met toegang tot WC’s)
 • Vergaderzaal (toegankelijk via inkomhal en met toegang tot WC’s)
 • Cafetaria met bijhorende keuken (met toegang tot WC’s)
 

Verdieping

Capaciteit

Internet

Beamer/scherm

Whiteboard

Polyvalente zaal Gelijkvloers

Tribune+stoelen: 453

Tafels+stoelen: 280

Staand: 600

Wifi Ja Nee

Cafetaria

Gelijkvloers

80

Wifi

Ja

Nee

Vergaderzaal

Gelijkvloers

20

Wifi

Nee

Nee

Meer info over de infrastructuur en het aanwezige materiaal vind je onderaan deze pagina terug in de Infobundel CC Den Hoogen Pad.

Reglementen

De afspraken en bepalingen over gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum zijn vastgelegd in twee reglementen (onderaan deze pagina te downloaden):

 • Huishoudelijk reglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.
 • Retributiereglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum.

Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

Als huurder moet je over de nodige verzekeringen beschikken. Je kan de verzekering afsluiten via de abonnementspolis van de gemeente voor zowel burgerlijke (schade veroorzaakt door ongevallen aan derden) en contractuele aansprakelijkheid (schade aan materiaal en lokalen). 

Aanvraagtermijn

CC Den Hoogen Pad kan voor gemeenschapsvormende activiteiten gereserveerd worden vanaf maximaal 1,5 jaar op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand. Kleine vergaderingen kunnen nog tot 2 weken op voorhand gereserveerd worden bij het secretariaat van het gemeenschapscentrum.

Privéhuur in cafetaria en/of vergaderzaal kan slechts maximaal 6 maand op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand gereserveerd worden. 

Opletten bij onlinereservatie

 • Wil je meerdere ruimtes in CC Den Hoogen Pad reserveren voor meerdere dagen? Dan dien je dit per ruimte en per dag te reserveren.

Voorbeeld: je wil op een zaterdag en een zondag geheel Den Hoogen Pad huren (dus zowel vergaderzaal, cafetaria, als polyvalente zaal).

→ Dan dien je 6 x een reservatie te maken en in je winkelwagentje op te slaan. Daarna kan je alles samen doorsturen.

 • De zalen kunnen per dag gereserveerd worden vanaf 8.00 tot 23.59 uur. In de praktijk kan afbouw achteraf evenwel tot 6.00 uur ’s ochtends.

 • Reserveer voldoende tijd voor je activiteit: bv. bij een theatervoorstelling met volledige techniek in de polyvalente zaal van CC Den Hoogen Pad dient er vooraf heel wat te gebeuren qua (technische) opbouw – dit kan niet gecombineerd worden met een andere activiteit diezelfde dag, je dient de zaal al vanaf 8.00 uur ’s ochtends te reserveren. Neem gerust op voorhand contact op met onze technicus om na te gaan wat nodig is!

 • Specifieer bij ‘Opmerking’ de reden waarom je een zaal wenst te huren.

Indien dit hier niet ingevuld staat, nemen wij contact met je op om dit aan te vullen. Deze info hebben wij immers nodig om de zaalaanvraag te kunnen afronden.

 • Bij huur van CC Den Hoogen Pad kan/dien je een aantal extra zaken te reserveren/aangeven.
  Dit doe je in de stap ‘Opties kiezen’ van de aanvraag:
  • Polyvalente zaal
   • Zaalindeling: selecteer 1 van de 4 mogelijke opties (= gratis)
   • Beperkte techniek: geef aan welke materialen van de beperkte techniek je wenst te gebruiken (= gratis)
   • Inhuur technicus: wens je bij bv. repetitie toch de ondersteuning van de technicus? Geef dit dan hier aan (= 50 euro per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd. Noot: bij ‘Volledige techniek’ is de aanwezigheid van de technicus al voor 8 uur inbegrepen in de zaalprijs)
   • Schoonmaak: geef aan of je zelf instaat voor schoonmaak of gemeentelijk wil laten poetsen (= 50 euro per persoon per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd)
   • Servies: geef aan waarvan je graag gebruik zou maken tijdens je activiteit (= gratis)
  • Cafetaria
   • Schoonmaak: geef aan of je zelf instaat voor schoonmaak of gemeentelijk wil laten poetsen (= 50 euro per persoon per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd)
   • Servies: geef aan waarvan je graag gebruik zou maken tijdens je activiteit (= gratis)
  • Vergaderzaal
   • Schoonmaak: geef aan of je zelf instaat voor schoonmaak of gemeentelijk wil laten poetsen (= 50 euro per persoon per begonnen uur. Dit wordt achteraf gefactureerd)

 

 

Contact