Rommelmarkt organiseren

Bij een rommelmarkt kunnen particulieren zich ontdoen van de dingen die ze niet meer nodig hebben. Een rommelmarkt kan doorgaan op de openbare weg, het openbaar domein of op privéterrein. Het gemeentebestuur kan zelf een rommelmarkt organiseren of geeft de toelating aan een privé-organisatie.

Het gemeentebestuur kan een rommelmarkt voorbehouden voor particulieren, zoals bijvoorbeeld een rommelmarkt op een school. De gemeente kan ook een thema aan de rommelmarkt geven en voorwerpen weigeren die buiten dit thema vallen.

Aanvraag

Als je als privé-organisatie een rommelmarkt wil organiseren, dan moet je dit aanvragen bij het UiTloket.

Het gemeentebestuur vraagt hiervoor advies bij de bevoegde diensten zoals Politie Maldegem, dienst Lokale Economie en dienst Mobiliteit.

Op basis van dit advies beslist het college van burgemeester en schepenen over de toelating.

Deelnemers

Deelnemers aan een rommelmarkt hebben geen kaart van ambulante handel nodig. Ze hoeven zich enkel in te schrijven bij de organisator.

Beroepsverkopers die deelnemen aan een rommelmarkt moeten zij dit duidelijk signaleren door middel van een identificatiebord.

Kostprijs

De aanvraag en organisatie van een rommelmarkt is gratis. Als er materiaal ontleend wordt bij de gemeentelijke dienst Logistiek dan gelden hiervoor de officiële tarieven.

Contact