Samenstelling van het vast bureau

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.

De algemeen directeur, dhr. Tijs Van Vynckt, woont de vergaderingen bij en staat in voor het opmaken van de notulen.

Contact