Samenstelling van het vast bureau

Onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt een Vast Bureau gekozen. 

Het Vast Bureau telt 4 leden, de Voorzitter inbegrepen, en behartigt de zaken van dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW.

Het vast bureau vergadert één maal per maand.  Deze zittingen zijn niet openbaar. Het vast bureau heeft naast een pakket van overgedragen bevoegdheden van de Raad, een belangrijke adviesbevoegdheid naar de raad toe.

Samenstelling

  • Dhr. Stefaan Standaert, voorzitter
  • Mevr. Laura De Lille, raadslid
  • Dhr. Jacques de Taeye, raadslid
  • Dhr. Frederik De Baets, raadslid 

De algemeen directeur, dhr. Tijs Van Vynckt, woont de vergaderingen bij en staat in voor het opmaken van de notulen.

Contact