Scholengemeenschap Meetjesland (interlokale vereniging)

Deze Interlokale Vereniging bestaat tussen de gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het beheerscomité maakt onder andere afspraken over:

 • het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;
 • de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als
 • aanspreekpunt, voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de
 • scholengemeenschap;
 • over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het
 • niveau van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd;
 • de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter beschikking stelt;
 • het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs die niet tot de scholengemeenschap behoren; met een scholengemeenschap basisonderwijs of secundair onderwijs; met één of meer instellingen voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of
 • volwassenenonderwijs. Deze bepaling geldt niet voor samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn vooraleer de scholengemeenschap gevormd is;
 • het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;
 • algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties;
 • algemene afspraken inzake de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap.

Lid beheerscomité

Glenn Longeville

Plaatsvervanger:

Danny Vannevel

Adres

Marktstraat 7

9990 Maldegem (t.a.v. Manu Buysse)