Schoolomgevingen worden veiliger

8
jul
2021

We willen de komende jaren de schoolomgevingen op het hele grondgebied veiliger maken. We hebben daarom de afgelopen maanden werk gemaakt van een actieplan, waarbij sterk ingezet wordt op een duidelijke, uniforme herkenbaarheid van de schoolomgevingen.

Nog voor het begin van het volgende schooljaar, zal een eerste stap worden gezet door het aanbrengen van kleurrijke thermoplastische wegmarkeringen aan de verschillende toegangen van iedere schoolomgeving. Centraal daarin zijn de opschriften ‘schoolzone’ en ‘30’ en opvallende, gekleurde bollen. In de loop van de komende weken zal je her en der de eerste kleurrijke figuren zien opduiken. De schoolzone in de Mottedreef was deze week als eerste schoolzone aan de beurt.

Maar we willen nog een stap verder gaan. Alle 14 schoolomgevingen zijn uniek -met elk hun eigen knelpunten- en dus gaan we ervan uit dat elke schoolomgeving nood heeft aan een op maat gemaakt plan van aanpak.

In juni werden daarom alle schooldirecties aangeschreven met de vraag om, aan de hand van een enquête, hun ervaringen en hun ideeën te delen. We willen een beeld krijgen over elk type verplaatsing: gaande van de medewerker te voet, over de leerling per fiets, tot de ouder met de wagen.

Deze maatregelen moeten niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, maar tevens ook de leefbaarheid in de directe omgevingen bevorderen. 

Contact