Schoolvoorstellingen CC Den Hoogen Pad

Ieder schooljaar organiseert CC Den Hoogen Pad schoolvoorstellingen voor iedere graad. In de maand augustus maken we de programmatie voor het komende cultuurseizoen bekend via de schoolbrochure. Deze brochure is te downloaden onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Inschrijven

Schrijf in via het reservatieformulier achteraan de programmabrochure: stuur het ingevulde en ondertekende formulier vóór maandag 21 september per post of mail terug naar CC Den Hoogen Pad. Alle teruggestuurde reservatieformulieren krijgen een volgnummer en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Voor het toewijzen van de datum en het uur houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Indien de voorkeursdatum voor een voorstelling volzet is, kijken we samen of een andere van de aangeboden opties mogelijk is. Hou bij reservatie rekening met sportdagen, pedagogische studiedagen en andere schoolactiviteiten.

Eind september, na afsluiten van de inschrijvingens, ontvang je een bevestigingsbrief met een overzicht van je inschrijving(en). Je controleert of de datum, het uur en het aantal leerlingen correct zijn. Daarna bevestig je dit aan CC Den Hoogen Pad vóór 9 oktober.

Zodra we je ondertekende bevestiging ontvangen, is de inschrijving definitief.

Lesmappen

De meeste theatergezelschappen voorzien een lesmap bij hun schoolvoorstelling. Leerkrachten kunnen die lesmappen gebruiken bij de voorbereiding en nabespreking van de voorstelling.

De beschikbare lesmappen zijn te downloaden onderaan deze pagina ('Documenten').

Voor de schoolvoorstelling 'De vliegende gek' zijn lessuggesties terug te vinden op de website van theatergezelschap Unieke Zaken ('Website'). Voor de schoolvoorstelling 'Open Geest' is er momenteel nog geen lesmap beschikbaar. 

Afspraken

  • We verwachten de schoolgroepen 15 minuten vóór het aanvangsuur. Theatergroepen staan erop dat alle groepen aanwezig zijn wanneer de deuren opengaan. Als een voorstelling later start dan voorzien, gebeurt dat buiten onze wil en excuseren wij ons hiervoor tegen de andere groepen en artiesten. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan meteen CC Den Hoogen Pad.
  • Voor je de zaal binnengaat, moet je jas, boekentas e.d. binnenbrengen in de vestiaire. Die is verplicht maar gratis.
  • Je gaat voor de voorstelling ook best nog even naar de WC.
  • Begeleidende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen vóór, tijdens en na de voorstelling. Wij vragen hen ook om plaats te nemen tussen hun leerlingen en tussen te komen als ze storen.
  • In de zaal eet of drink je niet. GSM's worden uitgezet.
  • Theater is niet zoals film of televisie. Heb respect voor de acteurs en hun werk.
  • Je kan een voorstelling minder mooi vinden, maar je blijft rustig verder kijken. Je stoort anderen niet die wel van de voorstelling genieten.

Prijs

De toegangsprijs voor een schoolvoorstelling is € 5 (kleuter en basis) en € 6 (secundair) per leerling. Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang. De betaling gebeurt achteraf per overschrijving, na ontvangst van een factuur.

Op de dag van de voorstelling deel je het exacte leerlingenaantal mee aan de kassa. Zoniet wordt er voor het aantal ingeschreven leerlingen gefactureerd.

Annulatie

  • Annuleer je een bevestigde inschrijving meer dan een maand voor de voorstelling, dan wordt 50 % van het bedrag aangerekend. Annuleer je minder dan een maand op voorhand, dan wordt het volledige bedrag aangerekend.
  • Voor zieke of afwezige leerlingen moet niet betaald worden indien het verschil tussen het aantal leerlingen in vergelijking met het vooraf opgegeven aantal niet meer dan 10% is. Als het aantal afwezigen groter is dan 10%, bijvoorbeeld 15 %, dan moet er worden betaald voor het aantal leerlingen dat teveel afwezig is, in dit geval 5%.
  • In bepaalde onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte van een acteur, kan CC Den Hoogen Pad een voorstelling annuleren. Eventuele kosten die al gemaakt werden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het cultureel centrum.

Contact