Facebook_Omslagfoto_LR01

Schoolvoorstellingen CC Den Hoogen Pad

Ieder schooljaar organiseert CC Den Hoogen Pad schoolvoorstellingen voor iedere graad. We maken de programmatie voor het komende cultuurseizoen aan de scholen bekend via de schoolbrochure. Deze brochure is eveneens te downloaden onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Inschrijven

Schrijf in via het reservatieformulier achteraan de programmabrochure: stuur het ingevulde en ondertekende formulier vóór maandag 26 september per post of mail terug naar CC Den Hoogen Pad. Alle teruggestuurde reservatieformulieren krijgen een volgnummer en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Voor het toewijzen van de datum en het uur houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Indien de voorkeursdatum voor een voorstelling volzet is, kijken we samen of een andere van de aangeboden opties mogelijk is. Hou bij reservatie rekening met sportdagen, pedagogische studiedagen en andere schoolactiviteiten.

Eind september, na afsluiten van de inschrijvingsperiode, ontvang je een bevestigingsbrief met een overzicht van je inschrijving(en). Je controleert of de datum, het uur en het aantal leerlingen correct zijn. Daarna bevestig je dit aan CC Den Hoogen Pad vóór maandag 10 oktober.

Zodra we je ondertekende bevestiging ontvangen, is de inschrijving definitief.

 

Prijs

De toegangsprijs voor een schoolvoorstelling is € 5 (kleuter en basis) en € 6 (secundair) per leerling. Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang. De betaling gebeurt na de voorstelling per overschrijving, na ontvangst van een factuur.

Het exacte leerlingenaantal moet op de dag van de voorstelling aan de kassa meegedeeld worden, anders wordt het aantal ingeschreven leerlingen gefactureerd.

 

Annulatie

 • Indien een school een bevestigde inschrijving meer dan een maand voor de voorstelling annuleert, dan wordt 50% van het bedrag aangerekend.
 • Indien een school minder dan een maand op voorhand annuleert, dan wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Op de dag van de voorstelling respecteren we een marge tot 10% minder aanwezigen op het opgegeven aantal leerlingen, omdat ze ziek of geldig afwezig kunnen zijn en moet er bijgevolg voor hen geen ticket betaald worden. In de mate deze afwezigheid echter meer dan 10% bedraagt, dan worden voor dat meer-percentage de tickets wél aangerekend.
 • Indien Gemeentebestuur Maldegem zich genoodzaakt ziet een voorstelling te annuleren, dan worden de ingeschreven scholen zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en ontvangt de school geen factuur.  Eventuele extra bijkomende eigen kosten die al gemaakt werden door de school (bijvoorbeeld inhuur bus), zijn niet de verantwoordelijkheid van Gemeentebestuur Maldegem.

 

Lesmappen

De meeste theatergezelschappen voorzien een lesmap bij hun schoolvoorstelling. Leerkrachten kunnen die lesmappen gebruiken bij de voorbereiding en nabespreking van de voorstelling.

De beschikbare lesmappen zijn te downloaden onderaan deze pagina ('Documenten').

 

 Theateretiquette - enkele afspraken

 • We verwachten de schoolgroepen 20 minuten vóór het aanvangsuur. Theatergroepen staan erop dat alle groepen aanwezig zijn wanneer de deuren opengaan. Als een voorstelling later start dan voorzien, gebeurt dat buiten onze wil en excuseren wij ons hiervoor tegen de andere groepen en artiesten. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan meteen CC Den Hoogen Pad.
 • Voor je de zaal binnengaat, moet je jas, boekentas e.d. binnenbrengen in de vestiaire. Die is verplicht maar gratis.
 • Je gaat voor de voorstelling ook best nog even naar de WC.
 • Begeleidende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen vóór, tijdens en na de voorstelling. Wij vragen hen ook om plaats te nemen tussen hun leerlingen en tussen te komen als ze storen.
 • In de zaal eet of drink je niet.
 • GSM's worden uitgezet.
 • Er worden geen filmpjes of foto’s gemaakt tijdens de voorstellingen. Dit is storend voor de leerlingen en de artiesten.
 • Theater is niet zoals film of televisie. Heb respect voor de acteurs en hun werk.
 • Je kan een voorstelling minder mooi vinden, maar je blijft rustig verder kijken. Je stoort anderen niet die wel van de voorstelling genieten.

 

Contact