Schoolvoorstellingen CC Den Hoogen Pad

Ieder schooljaar organiseert CC Den Hoogen Pad schoolvoorstellingen voor iedere graad. Eind mei, begin juni maken we de schoolprogrammatie voor het komende cultuurseizoen bekend via de schoolbrochure met het overzicht van de verschillende schoolvoorstellingen. Deze schoolbrochure is te downloaden onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Inschrijven

Achteraan de schoolbrochure staat het reservatieformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je via e-mail of post op naar CC Den Hoogen Pad. Dit doe je vóór 19 september. Hou rekening met sportdagen, pedagogische studiedagen en andere schoolactiviteiten.

Alle ingestuurde reservatieformulieren krijgen een volgnummer. De formulieren behandelen we in volgorde van ontvangst.

Bij het toewijzen van de datum en het tijdstip houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Als je voorkeursdatum voor een voorstelling volzet is, kijken we samen of een andere optie mogelijk is. 

Eind september ontvang je een bevestigingsbrief met daarin een overzicht van de inschrijving(en). Je controleert dit op datum, uur en het aantal leerlingen, en bevestigt dit aan CC Den Hoogen Pad tegen uiterlijk 7 oktober. Zodra we je ondertekende bevestiging ontvangen, is de inschrijving definitief.

Lesmappen

De meeste theatergezelschappen voorzien een lesmap bij hun schoolvoorstelling. Leerkrachten kunnen die lesmappen gebruiken bij de voorbereiding en nabespreking van de voorstelling.

De lesmappen zijn te downloaden onderaan deze pagina ('Documenten'). Enkel voor de schoolvoorstelling 'De Wetenschapsshow' voor de leerlingen van de 3e graad lager onderwijs is er helaas geen lesmap ter beschikking.

Afspraken

 • Schoolgroepen zijn 15 minuten vóór het aanvangsuur aanwezig. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan meteen CC Den Hoogen Pad.
 • Jassen en boekentassen laat je achter bij de gratis vestiaire.
 • Begeleidende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen voor, tijdens en na de voorstelling. Wij vragen de leerkrachten om plaats te nemen tussen hun leerlingen en tussen te komen als ze storen.
 • Eten en drinken is niet toegestaan.
 • We respecteren de acteurs en hun werk.
 • Als je een voorstelling minder mooi vindt, blijf je rustig verder kijken. Zo storen we de anderen die wel van de voorstelling genieten niet.

Prijs

De toegangsprijs voor een schoolvoorstelling is €4 (kleuter en basis) en €5 (secundair) per leerling. Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang. De betaling gebeurt achteraf per overschrijving, na ontvangst van een factuur.

Op de dag van de voorstelling deel je het exacte leerlingenaantal mee aan de kassa. Zoniet wordt er voor het aantal ingeschreven leerlingen gefactureerd.

Annulering

 • Annuleer je een bevestigde inschrijving op meer dan een maand voor de voorstelling, dan rekenen we 50 % van het bedrag aan.
 • Annuleer je een bevestigde inschrijving op minder dan een maand voor de voorstelling, dan rekenen we het volledige bedrag aan.
 • Voor zieke of afwezige leerlingen die eerder wel opgegeven waren, moet niet worden betaald.
 • Het verschil tussen het aantal leerlingen in vergelijking met het vooraf opgegeven aantal mag niet meer dan 10% zijn. Als het aantal afwezigen groter is dan 10%, bijvoorbeeld 15 %, dan moet er worden betaald voor het aantal leerlingen dat teveel afwezig is, in dit geval 5%.
 • Bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte van een acteur, kunnen we een voorstelling annuleren. Eventuele kosten die al gemaakt werden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van CC Den Hoogen Pad.

Contact