De Seniorenraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De Seniorenraad heeft tot taak seniorenwerk en -zorg te bevorderen, en de integratie van senioren in de maatschappij en in het beleid te bewerkstelligen.

 

Dagelijks bestuur

Luc De Lille
Voorzitter

0486 27 40 07

 lucdelille@skynet.be 

Antoine Pauwels
Ondervoorzitter

050 71 54 70  antoine.pauwels@telenet.be

Georgette Goethals
Ondervoorzitter

050 71 57 51

 

Rita François
Penningmeester

050 71 35 20 ritafrancois@telenet.be

Veronique Blondeel
Secretaris

050 72 89 43 veronique.blondeel@maldegem.be

Contact

  • Burgerzaken

    Gemeentehuis

    Marktstraat 7 , 9990 Maldegem
    • Tel. 050 72 89 45