Sint-Annakasteel klaar voor een nieuwe renovatiefase

29
jun
2018

Eind 2017 opende het Sint-Annakasteel in het centrum van onze gemeente opnieuw haar deuren na diverse renovatiewerken aan de buitenkant (schilderwerken, nieuwe beglazing, dakvlak…) en de uitgebreide vernieuwing van de gelijkvloerse verdieping. Ook diverse brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen werden op punt gezet, zodat het gebouw qua brandveiligheid voldoet aan de noodzakelijke vereisten.

In de toekomst zal het gemeentebestuur ook de bovenverdieping, bijgebouwen koetshuis, toilet en gevangenis renoveren. Het bestuur verkoos om tijdens die fase de elektrische installatie in één geheel te vernieuwen en keuren. Inzake brandveiligheid kunnen dan nog extra maatregelen, zoals automatische branddetectie, geïnstalleerd worden.

Omwille van de nog niet-gekeurde elektrische installatie, organiseert het gemeentebestuur momenteel zelf geen activiteiten in het Sint-Annakasteel en laat ze ook geen verenigingen toe die gebruik willen maken van de elektriciteitsaansluitingen in het gebouw. Bij de evenementen die dit voorjaar wel al doorgingen in het kasteel, was telkens een stroomgroep met gekeurde stroomverdelingskasten aanwezig en de elektriciteit qua brandveiligheid dus in orde.

Contact