Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw wil het aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen verhogen voor risicogroepen en socialiseert daarvoor een deel van de private huurmarkt.  Om deze doelstelling te realiseren, huurt het SVK woningen op de private huurmarkt door een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten met de eigenaar en verhuurt deze aan personen en gezinnen die zijn ingeschreven op de wachtlijst van het SVK.

Op die manier zorgt het SVK er voor dat het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen stijgt voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden op de huurmarkt.

Het sociaal verhuurkantoor begeleidt zijn huurders bij alles wat te maken heeft met zijn woonsituatie.  

Vertegenwoordiger Algemene Vergadering

  • Stefaan Standaert

Plaatsvervanger Algemene Vergadering

  • Dino Lateste

Adres

Site De Meerling
Gentsesteenweg 46 - 9900 Eeklo


Tel.: 09/432.20.09
Mail: info@svkmeetjesland.be