SPAM18B: Verbranden Bos - Kallestraat - Zandakkers

Met deze werken wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in Verbranden Bos, de Kallestraat en Zandakkers. Daarmee zal het afvalwater van de woningen worden aangesloten op het grotere rioleringsnet en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Momenteel lozen de woningen in dit projectgebied nog op de grachten in de omgeving, die via oude, Duitse leidingen onder het vliegveld afwateren naar de Beke. Met deze werken worden de grachten en de waterloop gesaneerd.

We scheiden met deze werken zowel op de straten als aan de woningen de stromen van afvalwater en regenwater. Het afvalwater gaat naar de nieuwe riolering, het regenwater zal worden afgevoerd via een nieuw aan te leggen grachtenstelsel in het gebied tussen de Kallestraat, de Ringbaan en Zandakkers. Dat grachtenstelsel sluit aan op de Beke.

De gemeente Maldegem maakt van de gelegenheid gebruik om

  • Een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen in Verbranden Bos en in de Kallestraat tussen Verbranden Bos en de Krommewege;
  • Fietssugestiestroken aan te leggen in de Kallestraat tussen Verbranden Bos en de Ringbaan;
  • Zandakkers opnieuw in te richten.

Plannen

Zandakkers

Gracht tussen IBO en Ringbaan

Kallestraat - tussen Ringbaan en 65

Kallestraat - tussen 48 en 54

Kallestraat - tussen 52 en 67

Verbranden Bos - tussen Kallestraat en 25A

Verbranden Bos - tussen 25A en 5

Meer info?

Wie meer informatie wenst over de uitvoering en planning van de werken kan terecht op de projectwebsite van Aquafin

Contact