SPAM9: Sanering Begijnewatergang fase 2

Met deze werken wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Rapenbrugstraat en de Kwezelweg. Daarmee zal het afvalwater van de woningen worden aangesloten op het grotere rioleringsnet en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Momenteel lozen de woningen in dit projectgebied nog op de grachten in de omgeving en in de Begijnewatergang. Met deze werken worden de grachten en de waterloop gesaneerd.

We scheiden met deze werken zowel op de straten als aan de woningen de stromen van afvalwater en regenwater. Het afvalwater gaat naar de nieuwe riolering, het regenwater zal worden afgevoerd via een nieuw aan te leggen grachtenstelsel langs de Rapenbrugstraat en Kwezelweg.

De waterloopbeheerder Polder van Maldegem zal samen met deze werken de omlegging realiseren van de Begijnewatergang

Plannen

Rapenbrugstraat tussen 6 en 16B

Rapenbrugstraat tussen 16 en 36

Kwezelweg

Meer info?

Meer informatie over dit project kan bekomen worden bij de Dienst Openbaar Domein afdeling Wegen en Riolering.

Contact