Speech burgemeester installatievergadering

11
jan
2019

Maandag 7 januari legden alle raadsleden hun eed af. Onze nieuwe burgemeester nam de gelegenheid zijn eerste speech voor Maldegem te brengen.

Beste Maldegemnaren

Het is een ongelofelijk voorrecht om hier als burgemeester voor u te mogen staan. Bedankt daarvoor. Samen met onze schepenen en raadsleden zal ik er alles aan doen om Maldegem beter te maken.

Marleen Van den Bussche wil ik bedanken voor haar inzet en gedrevenheid als burgemeester van Maldegem. Ik heb haar de voorbije zes jaar leren kennen als een persoon met daadkracht en als iemand met het hart op de juiste plaats. Veelal iemand die actief was achter de schermen. We waren het niet altijd over alles eens, maar er was steeds wederzijds respect, wat de basis vormt voor een goede samenwerking.

Die daadkracht en dat wederzijds respect nemen we mee naar ons nieuw bestuur.

Om te beginnen doe ik een warme oproep naar de raadsleden om het typische hokjesdenken van meerderheid tegen oppositie te verlaten. We staan daar boven. Ideeën van de oppositie zullen net zo veel gerespecteerd en geëvalueerd worden. Met een kleurenpallet van meningen kun je een mooi schilderij maken.

Een ander idee waar we van afstappen, is het trage imago van politiek. Ik denk dat ik voor iedereen hier spreek als ik zeg dat er wel eens gezucht wordt over hoe lang het allemaal duurt bij een  gemeente of een overheid. We zullen bewijzen dat we met de juiste daadkracht, inzet en energie een stuk sneller kunnen gaan dan het Vlaams gemiddelde. Hardwerkende en gemotiveerde dienstverlening aan de Maldegemnaar is een evidentie.

Natuurlijk denken we ook op lange termijn. Veel projecten zullen misschien niet binnen die zes jaar hun effect hebben, maar wel van groot belang zijn over twaalf, achttien jaar …

Ik denk bijvoorbeeld aan een vlotte bereikbaarheid van Maldegem. Het kruispunt aan de Filosoof was in de 18e eeuw, onder de Oostenrijkers, het kruispunt van de weg tussen Oostende en Wenen, met de weg  Breskens -  Parijs. Dit bracht heel wat welvaart met zich mee. Binnenkort is Maldegem ook het kruispunt van de A11 Zeebrugge - Antwerpen met de E40  Oostende - Brussel. Daar moeten we economisch van profiteren door ons centrum bereikbaar te houden en een volwaardige afrit te voorzien.

Ons centrum zal  meer gaan bloeien door die bereikbaarheid én door voldoende parkeergelegenheid. Een ondergrondse parking is een noodzaak.

Maar slimme mobiliteit gaat nog verder. We werken bijvoorbeeld aan een snellere verbinding met Brugge en Gent. Denk maar aan de veelgevraagde treinverbinding met Gent, die Maldegem meteen heel anders economisch op de kaart zou zetten  en ook voor veel studenten en pendelaars een verbetering zou zijn.

In Maldegem moet ook gebouwd worden. De vergrijzingsindicatoren zijn hier namelijk slechter dan het Vlaams gemiddelde, dus gaan we voorzien in aangepaste woningen. Daarnaast zal ook beperkt gebouwd kunnen worden op grotere kavels. Maldegem is het hinderland van de kust, en als er vraag is, dan vullen we die in.

In al onze beslissingen respecteren we de eigendom van de Maldegemnaar. Zonder instemming of een correcte schadevergoeding worden woonuitbreidingsgebieden niet herbestemd. De gemeente zal sterk vergroenen, maar ook hier zullen we respect voor eigendom en landbouw niet uit het oog verliezen.

We gaan zorgen voor Maldegem. Zorgen voor de inwoners. We streven naar een Maldegem zonder armoede. Naar een veilig Maldegem. Een gezellig Maldegem, een gezond Maldegem. Naar een Maldegem zonder eenzaamheid. Want ¼ van de Vlamingen is eenzaam. Dan zijn er dat in Maldegem wel heel veel. En daar gaan we samen iets aan doen.

Naast daadkracht en respect werken we ook aan efficiëntie. We denken na hoe we kunnen besparen en vitten op elke eurocent.

En tenslotte zetten we in op inspraak en participatie. We communiceren open, snel en veel, maar niet eenzijdig. We zijn zowel zender als ontvanger. We vinden dit zeer belangrijk.

Ik wil daarom  eindigen met een quote van Winston Churchill: “Het is moedig om op te staan en te spreken, het is ook moedig om zich neer te zetten en te luisteren.”*

Ik ga mijn best doen. Dankjewel.

Burgemeester Bart Van Hulle

Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen. (Sir Winston Churchill)

Gemeente- en OCMW-raad

Burgemeester Bart Van Hulle

Contact