151005_jeugd.jpg

Speelpleinwerking Adegem & Kleit

Speelpleinwerking is een open initiatief tijdens de zomervakantie waar alle kinderen van 4 tot 14 jaar kunnen spelen en deelnemen aan activiteiten samen met hun leeftijdsgenootjes. We spelen in het bos, zwemmen, knutselen, doen bal- en pleinspelen en veel meer. Bovendien sluiten we de zomervakantie af met een daguitstap naar een pretpark of grote speeltuin.

Enthousiaste animatoren begeleiden de kinderen tijdens de twee zomermaanden en verzinnen de meest gekke en leuke activiteiten. De pleinverantwoordelijke begeleidt op zijn/haar beurt de animatoren. De Jeugddienst ondersteunt deze verantwoordelijke bij die taak.

Speelpleinwerking is er voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar. De kinderen worden onderverdeeld in verschillende groepen:

  • Rood: 4 tot 6 jaar
  • Geel: 7 tot 9 jaar
  • Blauw: 10 tot 12 jaar
  • Groen: 13 en 14 jaar (enkel bij speelplein Kleit)

Waar

Er is speelpleinwerking in Adegem en Kleit:

  • Kleit: Lokalen Chiro Vannoes
  • Adegem: Jeugdlokalen Zandakkers

Wanneer

Speelpleinwerking vindt enkel plaats in juli en augustus, iedere werkdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Prijs

Speelpleinwerking kost  € 3 per namiddag. Dat is inclusief een drankje, koekje, begeleiding en verzekering. De eerste keer moet je ook een sjaaltje kopen voor € 2,50. Het kleur van dat sjaaltje komt overeen met de groep waarin je kind zit. Alle kinderen moeten hun sjaaltje dragen als ze naar de speelpleinwerking komen.

Korting

Speelpleinwerking is gratis vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin dat op dezelfde dag deelneemt aan de speelpleinwerking. Geef dit op tijd door aan de leiding op het speelplein.

RVV & OMNIO

Iedere Maldegemnaar die recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut heeft, heeft recht op 50 % korting op de Speelpleinwerking. Om te zien of je hiervoor in aanmerking komt, controleer je de code onderaan de klever van het ziekenfonds. Als die code tweemaal op 1 eindigt, heb je recht op korting. Bij de inschrijving geef je je klever van het ziekenfonds af zodat de korting meteen verrekend kan worden. 

Inschrijven

Voor de aanvang van de zomervakantie dien je je te registreren. Dat kan tijdens de openingsuren van de jeugddienst.
Op voorhand inschrijven hoeft niet, registreren wel. De preregistratie is zeer belangrijk omdat we alle gegevens van
de kinderen nodig hebben voor fiscale attesten, ziekenfonds, facturen, telefoonnummers, bereikbaarheid ouders, enz.

Ben je reeds in het bezit van een speelpleinpasje (groen)?


JA, controleer je gegevens via www.maldegem.be/webshop. Als alle gegevens volledig en correct zijn, kan je het speelpleinpasje deze zomer opnieuw gebruiken.

NEE
Optie 1: Registreer je online via www.maldegem.be/webshop met identiteitskaart en eventueel kids ID. Gebruik een kaartlezer of vul de gegevens van uw kind(eren) zelf in.

Optie 2: Registreer je aan het loket
Heb je geen kaartlezer, dan kan je in het gemeentehuis bij de Jeugddienst en het UiT-Loket terecht. Breng de identiteitskaart en eventueel ook de kids ID van je kind(eren) mee.

Oeps, ik ben mijn pasje kwijt!
Stuur een e-mail met de naam en het rijksregisternummer van je kind naar jeugddienst@maldegem.be
Wij bezorgen je vervolgens via de post een nieuw speelpleinpasje.

Verzekering

Kinderen en animatoren zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verzekering is van toepassing tijdens de activiteiten, zowel op het speelplein als op verplaatsing. Kinderen en animatoren zijn niet verzekerd op de weg van thuis naar de speelpleinwerking en omgekeerd.

Wanneer er zich een ongeval voordoet, is het belangrijk dat de verzekeringspapieren zo snel mogelijk worden ingevuld. Op ieder speelplein liggen deze verzekeringspapieren die de ouders, de pleinverantwoordelijke, de Jeugddienst en de behandelende huisarts/dokter moeten invullen. Ouders moeten eerst zelf de huisarts- of doktersbezoeken betalen, achteraf kunnen ze de attesten binnenbrengen op de Jeugddienst die instaat voor de verdere afhandeling.

Contact