De sportraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over sportieve aangelegenheden. Dit advies kan er komen op vraag van het gemeentebestuur of uit eigen initiatief. Het heeft als belangrijkste doel de sport, lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Samenstelling

De sportraad bestaat uit een Algemene vergadering, een Raad van Bestuur en een Dagelijks bestuur.

Algemene vergadering

Tot de Algemene vergadering behoren de afgevaardigden van alle sportclubs en -verenigingen die lid zijn van de sportraad en deskundigen inzake sport. Sportdeskundigen zijn personen die wegens een bijzondere bevoegdheid of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad, zoals bv. L.O. leerkracht.

De Algemene vergaderingg komt minstens 2 maal per jaar samen.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen uit de leden van de Algemene vergadering. Onder deze leden wordt een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. Hierin zetelen minimum 16 leden en maximum 20 leden. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de Algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur komt minstens 8 maal per jaar samen.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan uit zijn leden een dgaelijks bestuur verkiezen. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur komt zoveel samen als dit nodig geacht wordt.

Voorzitter Monique Devreese 0477 64 71 26 monadevreese@gmail.com
Ondervoorzitter Daniël Demeyer 0478 67 47 87 demeyer.daniel@telenet.be
Secretaris Filip Paermentier 0474 37 15 96 filip.paermentier@telenet.be
Penningmeester Monique D'Hooge 0499 57 52 52 dhoogemonique@gmail.com
Lid dagelijks betsuur Hendrik Lammertijn 0496 96 65 98 kskmaldegem@telenet.be
Lid dagelijks bestuur Wilfried De Metsenaere 0495 53 78 35

wilfried.demetsenaere@telenet.be

 

Lid worden?

Om lid te worden van de sportraad dien je een schriftelijke aanvraag te sturen naar de Raad van Bestuur van de sportraad.

Opgelet! Je kan lid zijn van de sportraad zonder dat je erkend bent door de sportraad. Als lid heb je alle bevoegdheden als de andere leden van de sportraad. Om erkend te worden en eventueel subsidie te verkrijgen moet je de specifieke aanvraagformulieren indienen.

Contact

 • Sportdienst

  Sporthal MEOS

  Bloemestraat 36D , 9990 Maldegem

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08.30 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur
  • Morgen open van 08.30 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur
  Alle openingsuren