IMG_36811

Standplaats kermis

Foorkramers met een abonnement worden tijdig op de hoogte gebracht van de maatregelen rond plaatsing en organisatie van de kermis. Ben je geïnteresseerd in een standplaats op de kermis? Dan wordt dit voorgelegd aan het college. Maar momenteel is het onmogelijk om standplaatsten toe te kennen aan bijkomende foorkramers omdat het marktplein al vol staat.

Meebrengen bij aanvraag

 • schriftelijke kandidatuurstelling
 • de vereiste machtigingen
 • de elektrische keuring van de installatie
 • de risicoanalyse voor attracties met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron
 • een attest van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en van de brandverzekering voor het betrokken jaar

Prijs

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke elektrische aansluitingskasten:

 • Monofasige aansluiting: €3,5
 • Driefasige aansluiting : €6,5

Dit per periode van zes uur dat de marktkast wordt aangesloten.

Belasting op de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein:

 • € 1 per m² en per dag. De te betalen oppervlakte is beperkt tot 200 m².
 • Voor de septemberkermis rekenen we vier dagen uitbating per attractie. Voor de carnavalkermis rekenen we twee dagen. Dit ongeacht het totale aantal dagen dat de attractie op het marktplein staat.
 • De wijkkermissen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Circussen betalen € 30 per dag.

Meer informatie vind je in het retributiereglement.

Contact