151005_jeugd.jpg

Tentsubsidie

Elke Maldegemse jeugdwerkorganisatie kan voor het plaatsen van een tent beroep doen op subsidies via het gemeentebestuur. Dat kan als de tent bedoeld is voor de organisatie van een fuif, in het kader van een feesteditie of bij een initiatief met bovengemeentelijk karakter.

Voorwaarden

  • Enkel erkende jeugdverenigingen of samenwerkingsverbanden tussen erkende jeugdverenigingen uit Maldegem komen in aanmerking voor deze subsidie. Slechts één fuif per vereniging kan worden gesubsidieerd, per fuif kan er slechts één vereniging een subsidie aanvragen. Het evenement moet ook toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden, dus niet enkel voor de eigen leden.
  • Op alle promotiemateriaal dient de ondersteuning van Gemeente Maldegem (met logo) worden vermeld.
  • De initiatiefnemers moeten tijdig een uitnodiging voor het project sturen naar het college van burgemeester en schepenen.
  • Het evenement moet doorgaan op grondgebied van Maldegem.
  • Om beroep te kunnen doen op een subsidie voor de organisatie van een fuif moeten de afspraken gemaakt tijdens de voorafgaande fuifcoördinatievergadering worden nageleefd.

Bedrag

  • €500 basissubsidie voor het plaatsen van een tent bij de organisatie van een fuif. Dit kan per vereniging slechts één keer per jaar worden toegekend.
  • €500 tentsubsidies in het kader van een feesteditie kan per vereniging slechts één keer per feesteditie worden toegekend.
  • €500 tentsubsidies bij een initiatief met bovengemeentelijk karakter kan per vereniging slechts één keer per jaar worden toegekend.

Contact