Terugbetalingsformulier M-bon

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Opgelet: de ontvangen M-bonnen waarvoor je een terugbetaling wenst,
moet je afgeven aan het Onthaal van het Gemeentehuis.

Gemeentebestuur Maldegem is verschuldigd aan:

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.