Tijdelijk COVID-19 terras

Horecazaken kunnen hun terrasconstructie op het openbaar domein, met uitzondering van de rijbaan, uitbreiden. 

Voorwaarden

Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het openbaar domein met uitzondering van de rijbaan kan van 8 mei 2021 t.e.m. 15 november 2021, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Elke horecazaak kan een tijdelijk Covid19-terras verkrijgen op de stoep voorliggend en/of palend aan de voorgevel en/of zijgevel voor de horecazaak of voor die van een andere pand nabij de horecazaak, mits schriftelijke toelating van de eigenaar van dat pand.
 • Een uitbreiding van het terras aan de overzijde van de straat of op een parkeerplaats wordt niet toegelaten omwille van de veiligheid.
 • De toelating wordt verleend als de privatieve inname van het openbaar domein overeen stemt met de voorwaarden van de tijdelijke uitbreiding goedgekeurd in deze beslissing
 • Het tijdelijk Covid19-terras mag enkel geplaatst worden op de wettelijke openingsdagen en openingsuren van de horecazaak.
 • De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven en deze terrassen moeten buiten de rijbaan worden opgesteld. ledere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5 meter.
 • De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen van interventies in de omliggende gebouwen. De uitbreiding moet tijdelijk verwijderd kunnen worden in functie van openbare wegwerkzaamheden en privatieve ingebruikname openbaar domein.
 • De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening van de uitbreiding, mobiele terrasverwarmers en verlichtingsconstructies onder de vorm van guirlandes maar geen terrasvloer, muziekinstallatie, extra bar,… (deze opsomming is niet limitatief).
 • Na sluitingstijd moeten alle stoelen, tafels en parasols netjes en opgestapeld worden binnen de zone van de tijdelijke uitbreiding.
 • Mobiele terrasverwarmers en de verlichtingsconstructies dienen op een veilige plaats buiten de zone van de uitbreiding, niet toegankelijk voor het publiek, te worden opgeborgen
 • Enkel het bestaande meubilair mag in de uitbreidingszone uitgestald worden in functie van de coronamaatregelen. Parasols in de tijdelijke uitbreiding van het terras mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
 • De horecazaak moet in orde zijn met hun administratie ten aanzien van de gemeente en de regelgeving opgelegd door hogere overheid betreffende de uitbating van de horecazaak.

Melding

Horecazaken die hun terras willen uitbreiden moeten een melding indienen bij de Dienst Lokale Economie via het meldingsformulier onderaan deze pagina.

De melding dient volgende aspecten te omvatten:

 1. Aantal gewenste m² uitbreiding van de terrasoppervlakte op openbaar domein buiten de rijbaan.
 2. Afbeelding van de gewenste plaats voor de tijdelijke terrasuitbreiding.
 3. Aanduiding bergingszone tafels, stoelen en parasols
 4. Indien van toepassing: schriftelijke toelating van de eigenaar van het pand.  

Na ontvangst van de melding voor uitbreiding van het terras op openbaar domein, wordt een controle gedaan door de Dienst Lokale Economie en wordt er een tijdelijke markering aangebracht waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst.

Elke uitzondering op de basisvoorwaarden moet vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen (vb. als er parkeerplaatsen worden ingenomen, … )

lndien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de aanvrager aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen. lndien men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende terraselementen verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.

Contact