Gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt

Contact

Bevoegdheden

De gemeentesecretaris geeft de leiding aan de gemeentelijke diensten en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de gemeentelijke diensten en zit het managementteam voor dat samen met hem instaat voor de goede relatie tussen beleid en administratie.

De gemeentesecretatis bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen en maakt de verslagen op van deze vergaderingen.

De gemeentesecretaris is ook belast met de openbaarheid van bestuur en speelt een rol bij externe vertegenwoordiging en netwerken voor de gemeente.

Spreekuur

  • Na afspraak