Geen feestvuurwerk tijdens oudejaarsnacht

28
nov
2019

Sinds dit voorjaar geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feestvuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen (vb. schieting huwelijk) en het oplaten van wensballonnen.

 

De gemeente Maldegem volgt de beslissing van de Vlaamse regering en staat daarom geen uitzondering toe tijdens oudejaars-/nieuwjaarsnacht. Dat is beslist in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 november. De richtlijn wordt aangepast in het algemeen politiereglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 18 december.

 

Concreet betekent dit dat in Maldegem geen feestvuurwerk zal mogen afgestoken worden van oud naar nieuw. Het college heeft deze beslissing genomen vanuit het idee dat veiligheid en dierenwelzijn primeert boven het plezier van vuurwerk.

 

Verdere richtlijnen worden gecommuniceerd na de gemeenteraad van 18 december en zullen ook te raadplegen zijn via www.maldegem.be/vuurwerk.