Maldegemnaars kunnen aanspraak maken op een mogelijke vergoeding voor de storm van maart dit jaar

13
dec
2019

De Vlaamse Regering heeft het besluit goedgekeurd waarbij de storm, die begin maart van dit jaar in diverse gemeenten veel schade heeft berokkend, wordt erkend als algemene ramp. Bovendien heeft de Vlaamse Regering op basis van de erkenningscriteria ook de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend. Ook Maldegem diende een aanvraag tot erkenning in.

Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. Drie gemeenten dienden hun aanvraag laattijdig in en werden bijgevolg niet mee opgenomen in de procedure.

 Maldegem voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria en de getroffenen in onze gemeente kunnen bijgevolg aanspraak maken op een mogelijke vergoeding. Zij moeten hiervoor binnen de drie maanden na publicatie van dit besluit hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.