Klachten

Als burger kan je een klacht indienen bij de gemeente. 

Dien een klacht in

Klachten hebben betrekking op een concrete handelwijze van een gemeentelijke of OCMW-dienst of ambetnaar in een bepaalde aangelegenheid of op de concrete toepassing van een bestaande regelgeving.