Uittreksel uit het strafregister

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Model

Extra info

Een bewijs van goed gedrag en zeden is beschikbaar in twee uitvoeringen:

Model 595: Gevraagd om een activiteit uit te oefenen die NIET onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Model 596.1: Voor specifieke beroepen of toepassingen. (zie lijst www.maldegem.be/uittreksel-strafregister )

Model 596.2:Gevraagd voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt

Het bewijs van goed gedrag en zeden is persoonlijk en zal enkel worden afgeleverd aan: de betrokkene zelf zijn/haar echtegeno(o)t(e) wanneer hij/zij in het bezit is van een handgeschrevenen ondertekende volmacht met vermelding van het nummer van de identiteitskaart van de betrokkene.

Indien u een bewijs van goed gedrag en zeden wenst te bekomen, kunt u onderstaand formulier invullen en ons per e-mail overmaken. Wij verzoeken u wel het Model persoonlijk af te halen.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.