Kinderopvang Ukkie-Pukkie Adegem verhuist naar site IBO Adegem (Zandakkers)

24
jan
2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de kinderopvang Ukkie-Pukkie Adegem verhuist naar de site van de buitenschoolse kinderopvang De Zandloper (IBO) in de Zandakkers in Adegem. De IBO en Ukkie-Pukkie komen hierdoor in hetzelfde gebouw.

De komende weken worden werken uitgevoerd aan het gebouw in de Zandakkers zodat het gebouw aangepast is aan de noden en het welzijn van de kinderen en medewerkers van beide opvanginitiatieven. 

Kwaliteitsvollere locatie

De gemeente wil Ukkie-Pukkie Adegem vestigen op een kwaliteitsvollere locatie. Uit een evacuatieoefening bleek immers dat ernstige aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk waren om bij een noodsituatie de evacuatie vlotter en veiliger te laten verlopen. 

Het college is in eerste instantie op zoek gegaan naar een oplossing op de huidige locatie van Ukkie-Pukkie maar dit bleek praktisch niet haalbaar. Het college onderzocht daarom verschillende andere locaties en kiest nu voor een verhuizing van Ukkie-Pukkie naar het gebouw in de Zandakkers. Zo blijft Ukkie-Pukkie in Adegem en komen de kinderen in een meer aangepaste infrastructuur terecht. Bovendien kunnen op deze locatie alle kinderen blijven opgevangen worden, wat niet het geval was bij andere onderzochte locaties. Concreet wordt Ukkie-Pukkie ondergebracht op het gelijkvloers in het gebouw. 

Gevolgen voor IBO

De IBO verhuist naar de lokalen op de 1ste verdieping. Deze worden ingericht, aangepast aan de doelgroep. Er komt ook een aparte ingang voor Ukkie-Pukkie en de IBO zodat beide werkingen fysiek van elkaar gescheiden worden, weliswaar in hetzelfde gebouw. 

Gevolgen voor verenigingen

In het gebouw hebben daarnaast een aantal verenigingen hun vaste stek zoals KLJ, speelpleinwerking en fanfare. Voor hen wordt een oplossing gezocht op de site zelf of daarbuiten. 

Timing

De komende weken worden werken uitgevoerd aan het gebouw in de Zandakkers zodat het aangepast is aan de noden van de kinderen en medewerkers van beide opvanginitiatieven. Voor de kinderen, ouders en medewerkers wijzigt op dit moment nog niets. Ze worden tijdig geïnformeerd over de timing en verdere stappen.

 

Met de verhuizing wil het bestuur een kwalitatieve, aangename en veilige opvangplaats voorzien voor de kinderen en de medewerkers zodat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan de gemeentelijke opvanginitiatieven.

Contact