Unieburger: aankomst uit buitenland voor maximum drie maanden

Niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en hun familieleden die voor een toeristisch bezoek maximum drie maanden naar België komen en er verblijven bij particulieren thuis, moeten zich zo snel mogelijk na aankomst in België, aanmelden bij het gemeentebestuur.

De vreemdelingendienst geeft een melding van aanwezigheid die geldig is voor maximum drie maanden. De bezoeker wordt niet ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Deze regelgeving geldt ook voor EU-onderdanen die naar België komen als seizoenarbeider.

Aanvraag

Maak hier een afspraak

De niet-Belgische EU- of EER-onderdaan of zijn familielid verkrijgt de melding van aanwezigheid nadat hij zijn identiteitskaart of paspoort heeft voorgelegd aan de vreemdelingendienst. De melding wordt onmiddellijk afgeleverd en is gratis.

Wat meenemen

Paspoort of identiteitskaart

Volgende stappen

De betrokkene bij wie de EU- of EER- burger logeert, deelt aan de vreemdelingendienst het tijdstip mee waarop de bezoeker het land zal verlaten.

Opgelet

Er is slechts een verblijf van drie maanden per semester toegelaten. 
Verlenging gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden.

Familieleden van EU- burgers maar die zelf geen EU- of EER- onderdaan zijn, moeten hun verwantschap bewijzen om een melding van aanwezigheid te ontvangen. Als ze dit niet kunnen ze onder bepaalde voorwaarden wel een aankomstverklaring krijgen.

Contact