Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten te maken hebben, van de kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één oplossing aanbieden waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen.

Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard: elektronisch betalen is daar een aanvulling op.

Voor welke ondernemingen geldt deze verplichting?

Alle ondernemingen zijn verplicht hun klanten een elektronisch betaalmiddel aan te bieden.

Dat betekent dat het niet alleen gaat om ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, ongeacht hun grootte, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen… die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten, zoals het beheer van een zwembad, een bibliotheek of een cultureel centrum.

Cashbetalingen mogen in geen geval worden geweigerd!

Relevante website

Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Economie