Vereniging van Handelaars in Maldegem-Centrum

De Vereniging van Handelaars in Maldegem-Centrum (VHMC) behartigt de belangen van de zelfstandigen in het centrum van onze gemeente. De vereniging organiseert ook activiteiten zoals de braderie en de ijspiste.

VHMC heeft met de gemeente een convenant afgesloten waarin staat dat VHMC zich in ruil voor een jaarlijkse subsidie van € 5500 inzet op deze doelstellingen:

 • Optimaliseren van de samenwerking tussen handelaars en gemeentebestuur in nauwe samenwerking met de Vereniging Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG).
 • Uitwerken en implementeren van een marketingstrategie ter promotie van het Maldegemse handelsapparaat.
 • Promoten en organiseren van opleidingen voor ondernemers in samenwerking met UNIZO.
 • Opvolgen van het masterplan voor het centrum.
 • In de praktijk brengen van het strategisch-commercieel plan voor Maldegem.
 • Organiseren van promotionele activiteiten.
 • Aanreiken van ideeën en suggesties ter bestrijding van de leegstand.
 • Ondersteunen van de samenwerkingsverbanden met UNIZO, Agoria, VOKA en het ondernemersplatform VKW.
 • Ondersteunen van de samenwerkingsverbanden tussen VHMC, de Handelskilometer en Aalterbaan, Bedrijven Industrieterrein Maldegem (BIM) en de cel Lokale Economie.
 • Begeleiden en coördineren van de kerstverlichting.
 • Promoten en helpen vernieuwen van het marktgebeuren.
 • Meewerken aan gemeentelijke evenementen of evenementen waarin het gemeentebestuur participeert, als het gemeentebestuur dat vraagt.

Ieder jaar beslist de gemeenteraad over de vernieuwing van het convenant op basis van een activiteitenverslag van VHMC. Hieruit moet blijken dat VHMC diverse activiteiten heeft ontwikkeld in functie van hun missie en de doelstellingen in het convenant. De dienst Lokale Economie begeleidt en controleert de werking van VHMC.