Vogelgriep: bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders

15
jun
2017

Aanscherpen van de maatregelen

Het FAVV laat weten dat bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld is bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond deze besemettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren gelden. In de zones rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden.

Het FAVV vraagt wel alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Contact