Vraag hier je kinderopvangtoelage aan als ouder

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

De aanvragers (de ouder of ouders)

Adresgegevens 1

Kind of kinderen

De voorziening waar de kind(eren) zullen opgevangen worden

Adres voorziening

Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik:

De aanvraag voor de kinderopvangtoelage gebeurt door de ouders of opvoeders van het kind.

Voorwaarden

  • Minstens één van de ouders van het opgevangen kind is gedomicilieerd en verblijft hoofdzakelijk in de gemeente Maldegem. Indien het kind hoofdzakelijk verblijft bij een andere opvoeder dan de ouders, kan de toelage verstrekt worden indien:
    • deze opvoerder gedomicilieerd is in Maldegem en er daadwerkelijk en hoofdzakelijk verblijft;
    • het kind er verblijft omwille van een beslissing van het comité bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank of er een procedure is opgestart om een dergelijke beslissing te bekomen.
  • De ouder heeft een schriftelijke overeenkomst met het kinderopvanginitiatief voor de opvang van het kind. Deze schriftelijke overeenkomst bevat onder meer een opvangplan.
  •  Enkel opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar tot de dag dat ze naar school gaan, komt in aanmerking voor de kinderopvangtoelage.

Privacy

Wij hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het recht op privacy. Je gegevens zullen enkel in het kader van deze aanvraag gebruikt worden. Meer informatie over ons privacybeleid, kan je vinden op www.maldegem.be/privacy