Vrijstelling wekelijkse rustdag

Iedere handelszaak moet wekelijks één rustdag respecteren, niet noodzakelijk op zondag. Het gemeentebestuur kan hierop vijftien uitzonderingen toestaan op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden, op aanvraag van een vereniging van handelaars, ter gelegenheid van bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Je kan het overzicht met de periodes van vrijstelling van de verplichte wekelijkse rustdag onderaan deze pagina raadplegen bij documenten.  

Vrijstelling aanvragen

Jaarlijks zijn er, naast de reeds vastgelegde periodes, nog twee momenten beschikbaar voor een vrijstelling op de wekelijkse rustdag. Je kan een vrijstelling aanvragen per brief ter attentie van het college van burgemeester en schepenen of per e-mail naar college@maldegem.be.

Als het college akkoord gaat om een bijkomende vrijstelling toe te staan, dan wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht.

Zondagsarbeid

Handelszaken die werken met personeel moeten in dit kader rekening houden met de wetgeving op de tewerkstelling op zondag. Die voorziet nl. in een principieel verbod op zondagsarbeid.

Bij kleinhandelszaken mag personeel op zondag tot 12.00 uur worden tewerkgesteld, er blijft een verbod op tewerkstelling na 12.00 uur.

Uitzondering

Voor het verbod op zondagsarbeid gelden zes uitzonderingen per jaar. Handelszaken kunnen dit individueel bepalen, maar wel binnen het kader van de vijftien verleende vrijstellingen op de wekelijkse rustdag.

Contact