Wegen- en rioleringswerken in Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers starten op maandag 18 oktober

Op maandag 18 oktober starten in samenwerking met Aquafin en De Watergroep grote wegen- en rioleringswerken in de regio Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers.

Rioleringswerken

In de Verbranden Bos, de Kallestraat en Zandakkers wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (zie rood gemarkeerde straten op plan). Hierdoor zal het afvalwater van de woningen worden aangesloten op het grotere rioleringsnet en niet langer geloosd worden in De Beke. Daarnaast wordt in het gebied tussen de Kallestraat, de Ringbaan en Zandakkers, om het regenwater af te voeren, een nieuw grachtenstelsel aangelegd dat aansluit op de Beke (zie blauw gemarkeerde straten en waterloop op plan).

Vernieuwing straatbeeld

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om op hetzelfde moment ook:

  • een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen in Verbranden Bos en in de Kallestraat tussen Verbranden Bos en de Krommewege;
  • fietssuggestiestroken aan te leggen in de Kallestraat tussen Verbranden Bos en de Ringbaan;
  • Zandakkers opnieuw in te richten.

Gefaseerde werken

De werken duren naar schatting 15 maanden en worden gefaseerd uitgevoerd. In eerste fase wordt van 18 oktober tot eind december 2021 gewerkt in de Zandakkers vanaf de buitenschoolse kinderopvang De Zandloper tot het kruispunt met de Ringbaan en de Kallestraat. Er wordt ook gewerkt ter hoogte van de gracht tussen Zandakkers en Ringbaan. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Het andere kruispunt van de Zandakkers met de Ringbaan, dat ten noorden en ter hoogte van de werken aan het bedrijventerrein ligt, wordt terug opengesteld op vrijdag 15 oktober.

 

Blijf op de hoogte van de werken

Wie op de hoogte wenst te blijven van de werken, planning en fasering kan terecht op de website van Aquafin en zich daar abonneren op de nieuwsbrief.