Werken N9-Staatsbaan: start werken ander baanvak in week van 11 oktober

7
okt
2021

Aannemer Stadsbader voert in opdracht van Veneco, de gemeente Maldegem, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wegen- en rioleringswerken uit in een deel van de N9/Staatsbaan in Adegem (tussen Staatsbaan 10 en 50), een herinrichting van het kruispunt met de Gentse Steenweg.  

De afgelopen maanden werd het zuidelijk baanvak van de N9 heraangelegd. Daarbij werd een volledig gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd, werden huisaansluitingen aangepast, nutsleidingen verlegd en nieuwe fietspaden en voetpaden aangelegd. In de week van 11 oktober start de aannemer met het noordelijk deel van de weg. De werken zijn hier minder ingrijpend. Volgens de planning duurt deze fase tot eind november.

Tijdens de werken zal het verkeer op de N9 via lichtenregeling alternerend over het heringerichte zuidelijk vak rijden. Het fietsverkeer wordt ter hoogte van de werfzone tussen de lichtenregeling afgeleid naar het zuidelijk fietspad.

De andere bestaande omleidingen blijven behouden: 

  • Voor het doorgaand verkeer blijft een omleiding voorzien vanaf Eeklo (Den Teut) naar de E34 om via de Aalterbaan (N44) de weg verder te zetten. 
  • Verkeer komende vanuit Adegem richting Maldegem-centrum, kan niet afslaan naar de Gentse Steenweg. Maldegem-centrum blijft bereikbaar via de Oude Gentweg.
  • Verkeer vanuit Maldegem-centrum richting Adegem kan gebruik maken van de lichten ter hoogte van de Sint-Barbarastraat.
  • Alle handelszaken blijven steeds bereikbaar. 

Werken uitbreidingszone en voorbereidende werken fase D

Ondertussen zijn de werken in de uitbreidingszone aan de Ringbaan in volle uitvoering. De rioleringsinfrastructuur en de onderfundering voor de nieuwe wegen zijn bijna volledig aangelegd. Er werden grote infiltratiebekkens uitgegraven, die zowel afstromend regenwater van de uitbreidingszone als regenwater van het bestaand terrein opvangen. De toekomstige bedrijfspercelen werden op niveau gebracht en genivelleerd.
Momenteel wordt een uitbreiding van de bestaande netten voorzien door Fluvius, de Watergroep, Telenet en Proximus. 

Nadien volgt de verdere opbouw van de wegen, greppels en de wegverharding. Eind dit jaar zal het grootste deel van de werkzaamheden in de uitbreidingszone zijn afgerond.

Tussen 9 en 29 oktober voert een aannemer in opdracht van Aquafin voorbereidende onderzoeken uit in zone D, de zone Vliegplein - Blekkersgat - Sint-Barbarastraat - Industrielaan. Tijdens de werken dient het verkeer in Vliegplein, Sint-Barbarastraat en Industrielaan via beurtelings verkeer over één rijvak te rijden. Voetgangers en fietsers kunnen stapvoets door. In Blekkersgat is enkel plaatselijk verkeer mogelijk.  

Alle info en de opleidingsplannen zijn te raadplegen via www.veneco.be/bedrijvenparkmaldegem.

Contact