Wie moet stemmen?

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. Concreet betekent dit dat inwoners van Maldegem die ten laatste 1 maart 2019 ingeschreven zijn, moeten stemmen in Maldegem. Al wie na 1 maart 2019 ingeschreven is in Maldegem, zal in de vorige woonplaats moeten stemmen.

EU-onderdanen moeten hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen, als zij zich op voorhand geregistreerd hebben bij de dienst bevolking. Einddatum hiervoor was 28 februari 2019. De voorwaarden om zich te registreren zijn bijna identiek aan die voor de Belgen. Zie link onderaan voor meer informatie.

 

Contact