Het lokaal bestuur van Maldegem betrekt de Wijzeraad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de meerjarenplanning. De Wijzeraad is een overkoepelend orgaan voor de adviesraden dat advies verleent aan het lokaal bestuur. De Wijzeraad verleent een onderbouwd advies aan het lokaal bestuur, maar deze adviezen zijn, net zoals bij adviesraden het geval is, niet-bindend. Kruisbestuiving tussen de verschillende domeinen in de Wijzeraad is hierbij van belang.

Concreet zal het gemeentebestuur zijn adviesvragen richten aan de Wijzeraad. Om tot een onderbouwd advies te komen, kan de Wijzeraad de adviesvraag richten aan één, geen, enkele of alle adviesraden. Dit alles gebeurt binnen enkele vooropgesteld termijnen.

Samenstelling

De Wijzeraad bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden zijn de vertegenwoordigers van de adviesraden en worden opgedeeld in vijf domeinen:

  • Drie vertegenwoordigers van het domein cultuur
  • Drie vertegenwoordigers van het domein sport
  • Drie vertegenwoordigers van het domein jeugd
  • Drie vertegenwoordigers van het domein welzijn
  • Drie vertegenwoordigers van het domein economie

De domeinen cultuur, sport en jeugd worden telkens vertegenwoordigd door één adviesraad, resp. de cultuuradviesraad, sportadviesraad en jeugdadviesraad. In het domein welzijn zijn er drie adviesraden die telkens één vertegenwoordiger afvaardigden: de milieuadviesraad, seniorenadviesraad en adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. In het domein economie zitten er twee vertegenwoordigers van de economische adviesraad en één vertegenwoordiger van de landbouwadviesraad.

Domein cultuur

Etienne Notteboom

etienne.notteboom@pandora.be

 

Etienne Dhont

etienne.dhont@telenet.be

 

Piet Blomme

piet.blomme@gmail.com

 

Domein sport

Monique Devreese

monadevreese@gmail.com

 

Filip Paermentier

filip.paermentier@telenet.be

 

Peter Van Hoecke

pplz.vanhoecke@gmail.com

 

Domein jeugd

Lukas Petit

lukas.petit@gmail.com

 

Aron Decuyper

aron.decuyper@gmail.com

 

Jens Blondeel

jens.blondeel3@telenet.be

 

Domein economie

 Kathleen Breusegem breusegem.kathleen@gmail.com Economische adviesraad 
 Wim Vermeire wim@biz-connect.be  Economische adviesraad 
 Lut D'Hondt terpaddepoele@hotmail.com Landbouwadviesraad 

 Domein welzijn

 Luc De Lille lucdelille@skynet.be Seniorenadviesraad
 Mariama Sylla mariamasylla39@yahoo.fr  Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking 
 Ineke Hebbrecht reinaardhoeve@skynet.be  Milieuadviesraad 

 

Contact