Winterterras tijdens coronacrisis

Omdat het COVID-19 virus nog steeds extra veiligheidsmaatregelen vereist, heeft het gemeentebestuur, ter ondersteuning van de lokale horeca, een nieuw reglement uitgewerkt waardoor de horecauitbaters ook voor de winterperiode een terras kunnen aanvragen.

Om verdere besmettingen met het coronavirus te voorkomen zal de buitenruimte een belangrijke rol blijven spelen. Het gemeentebestuur wil de horeca dan ook ondersteunen door hen, in de mate van het mogelijke, ook in de winter gratis gebruik te laten maken van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras.

Procedure

Het indienen van een aanvraag kan via het aanvraagformulier met alle nodige bijlagen eraan toegevoegd.

De aanvraag wordt besproken met de politie, de brandweer en de dienst ruimtelijke ordening. Na advies wordt het dossier op de agenda van het college van burgemeester en schepenen geplaatst

Bedrag

Gratis (cfr. genomen maatregelen ter ondersteuning van de horeca tijdens de coronacrisis).

Regelgeving

Tijdelijk en eenmalig reglement winterterrassen in afwijking van het algemeen terrasreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2020.