Woonwijzer Meetjesland

Woonwijzer Meetjesland werd opgericht om een betere woningkwaliteit en energiezuinigere woningen in de regio te bekomen voor alle inwoners. Zij zorgen voor een aanhoudende waakzaamheid en inspanning om de woningkwaliteit te verbeteren, in het bijzonder voor risicogroepen zoals huurders, alleenstaande ouders of senioren.

Woonwijzer Meetjesland werkt op volgende thema’s:

  • Woonadvies: premies en fiscale voordelen voor wie bouwt of verbouwt, huurwetgeving, huurtoelages, sociale leningen, sociale huisvesting
  • Technisch advies: woonkwaliteitscontroles, energiebesparende investeringen en duurzaam bouwen, woningaanpassing voor senioren, uittekenen bouwvergunningen
  • Beleidsadvies: alle regelgeving rond lokaal woonbeleid, verzamelen en ontsluiten beleidsrelevante informatie
  • Energiebeheer: energie- en waterbesparing in de woning, energie- en waterfacturen, de vrijgemaakte energiemarkt, kleine energiebesparende ingrepen

Woonwijzer Meetjesland werkt met de financiële steun van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten / OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem.

Vertegenwoordiger in het Beheerscomité

Nicole Maenhout

Plaatsvervanger in het Beheerscomité

Kiran Van Landschoot

Vertegenwoordiger in het intergemeentelijk overleg Sociale Huisvesting

Nicole Maenhout

Adres

Moeie 16a

9900 Eeklo