Zwerfvuil is afval dat we achteloos weggooien: blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgom, strooifolders, klokhuis ... Het gebeurt vaak onbewust en het opruimen ervan kost handenvol geld. Door middel van verschillende initiatieven wil het gemeentebestuur iets doen tegen zwerfvuil.

MOP-team
In 2010 werd het MOP-team opgericht bij OCMW Maldegem. MOP staat voor Maldegem Ontzettend Proper. OCMW, gemeentelijke diensten en politie bespreken probleempunten en werken concrete acties uit.

Inzamelacties
In het voorjaar moedigen we verenigingen en scholen aan om zwerfvuil in te zamelen. Wie een inzamelactie wil organiseren, kan hiervoor een subsidie verkrijgen.

Voorwaarden

Enkel scholen en verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor het organiseren van een zwerfvuilactie.

Aanvraag

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de Milieudienst.

Bij het aanvraagformulier voeg je een plan waarop de route staat waarlangs je het zwerfvuil zal opruimen. Je kan ook aanduiden waar je het ingezamelde zwerfvuil zal plaatsen zodat de gemeentelijke diensten het kunnen komen ophalen.

Als de zwerfvuilactie is uitgevoerd, evalueert de Milieudienst de actie en wordt het bedrag van de subsidie berekend. Dit wordt voorgelegd aan het college waarop de gemeente de subsidie kan uitbetalen.

Bedrag

Je kan maximaal € 375 per jaar verkrijgen.

Het bedrag is afhankelijk van de lengte van het traject, de moeilijkheidsgraad van de opruiming en de sortering van het zwerfvuil.

Contact