Aanvraag aanmoedigingspremie voor startende gezins- en groepsopvang

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adres

Startende gezins- en groepsopvang die vergund zijn door Kind en Gezin en hiervan een attest kunnen voorleggen kunnen beroep doen op een startende aanmoedigingspremie.

Dien je aanvraag met de nodige bijgevoegde documenten in ten vroegste 6 maanden voor, en ten laatste 6 maanden na de effectieve start van de opvang. 

Alle informatie en voorwaarden vind je op www.maldegem.be/gemeentelijke-subsidie-gezinsopvang