Disclaimer

Het gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, hierna genoemd "gemeentebestuur Maldegem", verleent je hierbij toegang tot www.maldegem.be, hierna genoemd "de website".

De inhoud van deze website - teksten, afbeeldingen en andere materialen - is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis van gemeentebestuur Maldegem tot stand brengen.

Gemeentebestuur Maldegem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Gemeentebestuur Maldegem spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van gemeentebestuur Maldegem.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan gemeentebestuur Maldegem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij gemeentebestuur Maldegem.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van gemeentebestuur Maldegem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Heb je vragen of opmerkingen omtrent deze disclamer, neem dan contact op met het secretariaat van het gemeentebestuur van Maldegem.

Contact