Aangifte beroepswijziging

Het kan belangrijk zijn voor bepaalde instanties dat je beroep correct vermeld staat in het rijksregister. Indien gewenst, kun je je beroep laten registreren of wijzigen.

Met beroep bedoelen we die activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen haalt, je hoofdberoep dus. Het is niet nodig om een specifieke beroepsklasse, (ere)titel of mandaat te melden. De informatie kan je wel aanvullen met de sociale beroepscategorie: loontrekkende, ambtenaar, beroepsmilitair, zelfstandige, gepensioneerde, student.

Aangifte

Een beroepswijziging kan je op verschillende manier aangeven:

 • Aan het loket
 • Schriftelijk (brief of e-mail)

Wil je een bij wet beschermde beroepstitel aangeven (zoals architect of dokter), dan moet je een officieel document als bewijs voorleggen.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing:
  • Getuigschrift hoofd onderwijsinstelling voor vermelding 'student'.
  • Bewijs dat je houder bent van een bij wet beschermde beroepstitel.

Opgelet

 • Iemand die nooit een beroep heeft uitgeoefend, wordt beschouwd als 'zonder beroep'.
 • Een werkzoekende wordt opgenomen volgens het laatste beroep.
 • Kinderen jongeren dan 18 jaar krijgen de vermelding 'zonder beroep'.
 • Jongeren die 18 jaar of ouder zijn en nog voltijds naar school gaan, kunnen vragen om 'student' toe te voegen na de vermelding 'zonder beroep'. Hiervoor moeten ze wel een getuigschrift van het schoolhoofd voorleggen.

Contact