Aangifte tweede verblijf

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aangever

Adresgegevens 2

Algemene informatie over het tweede verblijf

Adresgegevens 2

Periode gebruik als tweede verblijf

Contactinformatie

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET PROVINCIEBESTUUR OOST-VLAANDEREN

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vestigt de aandacht op het bestaan van de Algemene Provinciebelasting –Gezinnen die niet alleen verschuldigd is voor de hoofdverblijfplaats van een gezin maar ook voor een woning die niet dient als hoofdverblijfplaats m.a.w. een tweede verblijf. Belastingplichtigen kunnen zelf met de provinciale dienst belastingen contact opnemen (tel. 09/2677354; e-mail : provinciebelastingen@oost-vlaanderen.be) teneinde de aangifteplicht voor een tweede verblijf te vervullen.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.