Aankoopcentrale CREAT

CREAT is de aankoopcentrale van TMVS (tussengemeentelijke maatschappij voor services).  Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.  Een aankoopcentrale kan fungeren als partner voor lokale besturen op vlak van overheidsopdrachten.

Elk lokaal bestuur is onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten en wordt soms geconfronteerd met complexe technisch-administratieve vraagstukken.  Het lokaal bestuur kan hiervoor een beroep doen op de aankoopcentrale CREAT die zijn expertise en ervaring met aankoopprocessen ter beschikking stelt van lokale overheden.

De samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten kan positieve schaaleffecten en synergieën genereren. De aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Koenraad De Ceuninck

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Danny Vannevel

Adres

CREAT Aankoopcentrale

Stropstraat 1

9000 Gent

Contact