Aanmoedigingspremie gezins-en groepsopvang

Gezinsopvang- en groepsopvang initiatieven die vergund zijn door Kind en Gezin kunnen beroep doen op een aanmoedigingspremie  

Voorwaarden

 • De opvang heeft een vergunning van Kind en Gezin
 • De opvang is gevestigd in Maldegem
 • De opvang is in het jaar van aanvraag reeds 6 maanden actief
 • De opvang gaat een samenwerking aan met het Lokaal Bestuur: 
  • deelname aan het LOK OF deelname aan één vorming per jaar georganiseerd vanuit Huis van het Kind Maldegem 
  • Up to date houden van de persoonelijke pagina op het Lokaal Loket 
  • aanvragen naar kinderopvang registreren via het Lokaal Loket 

Aanvraag

De aanvraag moet digitaal worden ingediend voor 1 oktober van het betreffende jaar met de nodige bijalgen, namelijk:

 • Een kopie van het attest van Kind en Gezin met vermelding van 
  • de vergunde opvangcapaciteit 
  • vestigingsplaats 
 • Een attest van deelname aan het LOK of vorming vanuit Huis van het Kind.
 • Het bewijs dat de kinderopvang/onthaalouder, in het betreffende jaar 6 maanden actief is geweest als gezinsopvang of groepsopvang.

Volgende zaken worden gecontroleerd bij het indienen van de subsidieaanvraag: 

 • de opvangaanvragen zijn ingegeven in het Lokaal Loket en alle aanvragen zijn beantwoord. 
 • De pagina van het Lokaal Loket zijn up to date 

Vraag hier de aanmoedigingspremie aan

Aanmoedigingspremie voor startende gezins- en groepsopvang 

Gezins- en groepsopvanginitiatieven die starten en vergund zijn door Kind en Gezin kunnen beroep doen op een aanmoedigingspremie. 

Voorwaarden 

 • De opvang heeft een vergunning van Kind en Gezin
 • De opvang is gevestigd in Maldegem
 • De opvang gaat een samenwerking aan met het Lokaal Bestuur, dit impliceert deelname aan het Lokaal Loket
 • Een gezinsopvang met 8 vergunde plaatsen of minder blijft minstens 1 jaar (220 dagen effectief) actief.
 • Samenwerkende onthaalouders met samen 9 vergunde plaatsen of meer blijft minstens 2 jaar (440 dagen effectief) actief.
 • Een groepsopvang met 9 vergunde plaatsen of meer blijft minstens 2 jaar (440 dagen effectief) actief.

Aanvraag 

De aanvraag dient ten vroegste 6 maanden voor de startdatum van de opvang en ten laatste 6 maanden na de startdatum aangevraagd te worden. 

Volgende bijlagen worden toegevoegd: 

 • Een kopie van het attest van Kind en Gezin met vermelding van 
  • de vergunde opvangcapacitiet 
  • vestigingsplaats 

Volgende zaken worden gecontroleerd bij het indienen van de aanrvaag: 

 • Deelname aan het Lokaal Loket 
 • De reeds aangevraagde opvangplaatsen zijn ingevoerd en beantwoord in het Lokaal Loket 

Voorwaarden die vooruitkijkend zijn worden na de opgelegde termijn gecontroleerd, indien deze niet voldoen kan de subsidie teruggevorderd worden. 

Vraag hier de startpremie aan 

Contact